با استفاده از این آموزش شما قادر خواهید بود که در یکی از وب سایت هایی که دامنه خود را ثبت کردید دی ان اس های دامنه خود را تنظیم نمایید برای مثال تنظیم دی ان اس برای دامنه هایی به غیر از “ir.”  در سایت شرکت تگراهاست توضیح داده شده است:

1.  از منوی کاربری گزینه ی “دامنه ها” را باز کرده و بر روی “دامین های من ” کلیک کنید.

تنظیم دی ان اس

2. بر روی دکمه ی “مدیریت دامین  ” در مقابل سرویس مورد نظر کلیک کنید:

تنظیم دی ان اس

3. در صفحه باز شده بر روی “Name Server ها” کلیک کنید :

تنظیم دی ان اس

4. آدرس های دی ان اس را طبق شکل زیر وارد کرده و سپس بر روی گزینه “تغییر Name Server” کلیک کنید:

تنظیم دی ان اس

همانطور که در شکل میبینید گزینه ” استفاده از Name Server انتخابی” در حالت انتخاب باشد.