هنگام دریافت ایمیل ها از سرور، ممکن است نیاز به اعمال فیلتر آدرس ایمیل های خاصی که به سمت سرور می آیند، باشد. ایمیل ها می توانند پذیرفته نشوند و یا به آدرس ایمیل دیگری ارسال شوند یا اینکه به یک برنامه تحویل داده شوند. در این مقاله به بررسی User/Account Level Filtering در Cpanel می پردازیم.

فیلترکردن ایمیل ها بر روی یوزرها و اکانت ها:

1.ابتدا وارد Cpanel خود شوید.

2. جهت فیلتر کردن یوزرها در قسمت “Mail” بر روی گزینه “User Level Filtering” کلیک کنید.


جهت فیلترکردن اکانت ها در قسمت “Mail” بر روی گزینه “Account Level Filtering” کلیک کنید.

3. در قسمت Manage Filters، بر روی لینک “manage filters” مربوط به ایمیلی که می خواهید فیلترینگ بر روی آن انجام شود، کلیک کنید.


4. صفحه Edit Filter بازخواهد شد. بر روی دکمه “Create a New Filter” جهت اضافه کردن فیلترهای ایمیل کلیک کنید.


5. در این مقاله، فیلتری را برای  yahoo.com مورد استفاده قرار دادیم. این فیلتر هر ایمیلی که از آدرس ایمیل های yahoo.com دریافت می شود به فولدر Junk ارسال می کند. قسمت های مربوط به Filter Name و Rules و Actions را پر نموده، سپس دکمه Create را کلیک کنید.

در زیر توضیحی در رابطه با گزینه ها و عملکرد هر گزینه آورده شده است:

گزینه های فیلترینگ ایمیل

عملگرهای فیلترینگ ایمیل

عملکردهای فیلترینگ ایمیل

هنگامی که فیلتری با موفقیت ایجاد می شود پیام ” You have successfully created a new filter ” نمایش داده می شود.


6. هنگامی که قسمت Edit Filters را مجددا باز کنید، فیلتر ایجاد شده در لیست فیلترها نمایش داده می شود. در این قسمت می توان فیلتر مربوطه را ویرایش یا حذف نمود.

7. می توان فیلتر ایجاد شده را جهت اطمینان از صحت عملکرد آن تست کرد. در پایین صفحه Edit Filters قسمت های To: و From: یا Subject: (برحسب اینکه چه نوع فیلتری ایجاد کرده اید) را جهت تست فیلتر تغییر داده سپس دکمه test filter را بزنید.

7. تست فیلتر پس از اجرای صفحه filter trace را نمایش خواهد داد که در آن عملکرد فیلتر نمایش داده می شود. در مثال آورده شده ایمیل مربوطه در فولدر trash ذخیره شده است.