راهنمای تصویری تنظیم برنامه Email در اندروید

ا انتخاب App و سپس انتخاب نرم افزار Email وارد این نرم افزار می شویم تا تنظیمات ایمیل را انجام دهیم.

 

 

2- در این بخش Setup Email نام ایمیل و پسورد ایمیل را وارد نموده و Next را کلیک میکنیم.

 

 

3- نوع اکانت را POP3 انتخاب می کنیم.

 

4- در بخش تنظیمات Incoming بایستی در بخش ایمیل و یوزر نام ایمیل شما وارد شود وسایر فیلدها نیز طبق نمونه ی عکس انجام شود.

 

 

 

5- تنظیمات Outgoing نیز طبق نمونه عکس صورت پذیرد (در فیلد پورت 25 یا 587 قابل تنظیم است).

 

 

6- در بخش تنظیمات اکانت حداقل زمان Sync Schedule برابر 5 دقیقه می باشد.

 

 

7- پس از Done این مرحله اینباکس ایمیل شما  در دسترس  وقابل مشاهده است.