نحوه افزایش فضای هارد دیسک سرور مجازی لینوکسی

برای افزایش فضای پارتیشن ریشه  ما باید با یک Iive CD/DVD  یا USB image بوت شویم و از آنجا فضای  پارتیشن ریشه را افزایش دهیم و نیاز داریم که سیستم در حالت قطع (DOWNTIME) باشد. غیرممکن است که بدون قطع سیستم بتوانیم فضای پارتیشن ریشه را افزایش دهیم.

پارتیشن ریشه  سرور CentOS ما بر روی یک LVM  قرار گرفته که باعث می شود تغییر سایز کردن ساده تر شود.


چگونه فضای پارتیشن ریشه را افزایش دهیم:
1- CentOS live CD/DVD  یا USB image خود را آماده کنید.

مطمئن شوید که یک Live CD/DVD  یا USB image برای بوت شدن از روی آن دارید. در اینجا چگونگی استفاده از CentOS 7 DVD ISO image را خواهیم داشت اما در نهایت شما می توانید با استفاده از Fedora, Ubuntu و دیگر live CD/DVD imge همین کار را انجام دهید.


2-  پارتیشن ریشه  خود را شناسایی کنید.

مطمئن شوید هنگامیکه  در Live System  هستید  توانایی شناسایی پارتیشن ریشه را دارید. چون ما در حال افزایش پارتیشن ریشه  LVM  هستیم ساده ترین راه بخاطر سپردن سایز است. اگر پارتیشن های بسیاری با سایز یکسان دارید شما می توانید از ابتدا تا انتها بلوکها را بررسی کنید.

با استفاده از LVM،  پارتیشن ریشه  را با عنوان /dev/mapper/cenos-root LVM Partition  مشخص کردم که بدین معنی است که این پارتیشن در یک VG(Volume Group) به نام CentOS و یک (LV (Logical Volume  به نام Root قرار دارد.

 

 
3- اضافه کردن دیسک اضافی

با اضافه کردن دیسک اضافی به سیستم میتوانیم فضای پارتیشن ریشه را افزایش دهیم یا مطمئن که یک فضای قابل استفاده روی دیسک پیکربندی شده موجود داریم.از آنجا که از ما از یک سیستم مجازی استفاده میکنیم یک فضای 2GB  اضافی، افزوده شده که در سیستم با عنوان /dev/ sdb شناخته می شود.4-  Reboot  کردن سیستم تان

Live image را در CD/DVD درایو یا USB port را در سیستم قرار دهید.چون من از یک سیستم مجازی استفاده می کنم CentOS 7 ISO را در CD/DVD درایو مجازی قرار می دهم. در زمان بوت به "boot menu"  می رویم و محیط صحیح را برای بوت شدن انتخاب می کنیم.
 
 
 بعد از این منوی CentOS 7 باید ظاهر شود.


5-  انتخاب " Troubleshooting"

هنگامی که CentOS 7  بوت می شود گزینه  Troubleshooting" را از اولین منو انتخاب کنید.

 
6-  انتخاب " Rescue a CentOS system"

در منوی دوم گزینه  " Rescue a CentOS system" را انتخاب کنید.
 

 7-  پرش از نصب تاسیسات لینوکس موجود

هنگامی که باری پیدا کردن و نصب تأسیسات لینوکس موجود پرسیده می شود "Skip" را انتخاب کنید. چون ما در حال افزایش Root Partition خود هستیم این پارتیشن نباید نصب شود.
 با زدن Enter به  Bash shell بر می گردید.


8- آماده سازی دیسک جدید

از آنجا که ما 2GB Disk جدید را بطور کامل به  سیستم مجازی اضافه کرده ایم ما باید این دیسک را برای استفاده LVM  آماده کنیم. اگر در حال گسترش  Root Partition  با یک پارتیشن خالی موجود هستید نیز فرآیند مشابه است. فقط  از مشخص کننده پارتیشن (sdaX or sdbX) هنگامی که در حال اجرای دستورات هستید استفاده کنید.

پیکربندی آخرین دیسک را با دستور "fdisk -1" د بررسی کنید. 
 
 
 
 

ما باید دیسک اضافی جدید را با ایجاد یک PV( Physical Volume)  جدید و گسترش VG(Volume Group)  که در شکل زیر نشان داده می شود- در مرحله 2 و با fdisk قابل تشخیص است، آماده کنیم.VG  گسترش یافته "CentOS"  نامیده می شود.همانطور که در Screenshot جدید می بینیم VG ما که CentOS نامیده شد حالا 511 PE(Physical Extents) خالی دارد. در سطر "Free PE / Size" می بینیم. که به این معنی است که ما می توانیم root LV خود را با 511 PE افزایش دهیم.

 

 


9- افزایش فضای پارتیشن ریشه

بعد از به نتیجه رسیدن چیزهای بالا ما نیاز داریم که root LV را با دستور "Lvextend" گسترش  دهیم. در این مورد من با 511 PE ( به همان اندازه که فضای آزاد وجود دارد) افزایش می دهم و همچنین از پارامتر "-r"  در انتهای دستور استفاده می کنم که بطور اتوماتیک فایل سیستم تغییر سایز  شود.

نحوه دستوری که استفاده میکنم "lvextend -1+511 centos/root –r" هست. علامت "+" را قبل از عدد PE فراموش نکنید. اگر فراموش شود داده های خود را از دست می دهید.

 

 

 

 همانطور که در انتهای دستور خروجی می بینیم data blocks number  و همچنین partition size افزایش یافته است.10-  ریبوت  کردن سیستم


الان زمان  برداشتن  live image  از CD/DVD  یا USB و راه اندازی مجدد بوت شدن سیستم موجود است. پس از آن ما میتوانیم فضای آزاد دیسک پارتیشن ریشه را بررسی کنیم.

 همانطور که می بینیم 2GB فضای آزاد قابل استفاده روی root partition داریم که به این معنی است که ما موفق به افزایش سایز پارتیشن ریشه شدیم.