فن آوری Bluetooth چيست ؟

فن آوری Bluetooth چيست ؟

امروزه دستگاه های الكترونيكی متعددی از فن آوری Bluetooth برای ارتباط بی سيم با ساير دستگاه های مجهز به اين تكنولوژی استفاده می نمايند . علاقه مندان به استفاده از اين تكنولوژی لازم است در ابتدا با ماهيت ، تهديدات و نحوه حفاظت در مقابل خطرات احتمالی  آشنا شوند .

Bluetooth چيست ؟

Bluetooth ، يك فن آوری است كه امكان مبادله اطلاعات بين دستگاه ها بدون نياز به كابل و يا سيم را فراهم می نمايد . در حقيقت Bluetooth يك استاندارد الكترونيكی است كه توليد كنندگان را ملزم می نمايد به منظور ايجاد پتاسيل فوق در محصولات خود ، تجهيزات و امكانات خاصی را درون دستگاه های الكترونيكی تعبيه نمايند . با رعايت نكات مندرج در استاندارد فوق ، دستگاه های توليد شده قادر به تشخيص و ارتباط با يكديگر با استفاده از تكنولوژی Bluetooth خواهند بود.
امروزه اغلب توليد كنندگان معتبر و شناخته شده ،‌ دستگاه هائی را با قابليت استفاده از Bluetooth توليد می نمايند . تلفن های موبايل ، كامپيوترها و دستگاه های PDA ( برگرفته از Personal Digital Assistant  ) ،‌ نمونه هائی در اين زمينه می باشند . فن آوری Bluetooth از فركانس های راديوئی با برد محدود استفاده می نمايد و دستگاه هائی كه از تكنولوژی فوق حمايت می نمايند ، می توانند با يكديگر  و در يك مسافت مشخص شده و محدود  ارتباط برقرار نمايند .
از فن آوری فوق اغلب به منظور برقراری ارتباط بين دو دستگاه متفاوت استفاده می گردد ( مثلا" استفاده از يك صفحه كليد بدون كابل برای هدايت سيستم ) .

تهديدات امنيتی مرتبط با فن آوری Bluetooth

 Bluetooth همانند بسياری از تكنولوژی های ديگر می تواند تهديدات امنيتی خاص خود را برای استفاده كننده به دنبال داشته باشد . با رعايت نكات ايمنی و بكارگيری پتانسل های خاصی نظير "تائيد" و يا "رمزنگاری" می توان يك محيط ايمن ارتباطی را ايجاد كه دارای شرايط ايمنی مساعدی باشد . متاسفانه تعداد زيادی از دستگاه هائی كه از Bluetooth استفاده می نمايند از كدهای عددی كوچك ( موسوم به Pin code ) در مقابل رمزهای عبور استفاده می نمايند و همين موضوع می تواند مسائل و مشكلات امنيتی خاص خود را به دنبال داشته باشد .
در صورتی كه افراد غير مجاز قادر به تشخيص و رديابی يك دستگاه Bluetooth گردند ، می توانند اقدام به ارسال پيام های ناخواسته نموده و يا حتی عملا" امكان استفاده از دستگاه bluetooth را غير ممكن نمايند . يك مهاجم می تواند با استفاده از مكانيزم های موجود به اطلاعات موجود بر روی دستگاه مورد نظر دستيابی و حتی به آنان آسيب رساند . bluesnarfing  نمونه ای در اين زمينه است كه مهاجمان با استفاده از يك اتصال Bluetooth می توانند اطلاعات موجود بر روی يك دستگاه مجهز به تكنولوژی Bluetooth را سرقت نمايند . ويروس ها و ساير كدهای مخرب نيز می توانند از فن آوری Bluetooth برای آلودگی دستگاه مورد نظر استفاده نمايند .
 

حفاظت در مقابل تهديدات

برای حفاظت در مقابل تهديدات مرتبط با فن آوری Bluetooth موارد زير پيشنهاد می گردد :

  • غير فعال كردن Bluetooth در زمانی كه از آن استفاده نمی گردد  . صرفا" در مواردی كه قصد ارسال اطلاعات از يك دستگاه به دستگاه ديگر وجود دارد ، می بايست پتانسيل Bluetooth فعال گردد و از فعال نمودن آن در ساير موارد اجتناب گردد . با غير فعال شدن پتانسل فوق، امكان دستيابی افراد غيرمجاز به دستگاه مورد نظر سلب می گردد .

  •  استفاده از Bluetooth در hidden mode . در صورتی كه Bluetooth فعال شده است ، اطمينان نمائيد كه در hidden mode و نه discoverable mode پيكربندی شده است . با پيكربندي دستگاه مورد نظر در hidden mode ، ساير دستگاه ها قادر به شناسائی دستگاه مورد نظر نخواهند بود . اين موضوع باعث نمی گردد كه دستگاه های Bluetooth قادر به برقراری ارتباط با يكديگر نباشند . در چنين مواردی می توان دستگاه ها را "pair" نمود . بدين ترتيب آنان می توانند حتی در hidden mode نيز با يكديگر ارتباط برقرار نمايند . با اين كه دستگاه ها ( نظير تلفن های موبايل و يا headset ) لازم است در ابتدا در discoverable mode به منظور شناسائی يكديگر پيكربندی گردند ولی در ادامه ( پس از اين كه "paired" شدند ) می توانند  بدون نياز به شناسائی مجدد اتصال، با يكديگر ارتباط برقرار نمايند . 

  •  دقت لازم در زمان استفاده از Bluetooth . در زمان استفاده از تكنولوژی فوق در يك محيط عمومی و در مواردی كه دستگاه ها pair و در  discoverable mode پيكربندی شده اند ، می بايست نكات امنيتی را رعايت نمود . در صورت استفاده از دستگاه مورد نظر در يك محيط عمومی ، همواره احتمال شناسائی ارتباط توسط افراد غير مجاز وجود خواهد داشت .

  • بررسی تنظيمات امنيتی . اكثر دستگاه ها  ويژگی های متعددی را به منظور تامين طيف وسيع خواسته استفاده كنندگان ارائه می نمايند . فعال نمودن برخی از ويژگی های ارائه شده ممكن است شما را در معرض تهديدات بيشتری قرار دهد . در اين رابطه لازم است ويژگی های غير ضروری و يا اتصالات Bluetooth ، غير فعال شود . همچنين پيشنهاد می شود تنظيمات دستگاه مورد نظر خصوصا" مقادير درنظر گرفته شده در ارتباط با سيستم امنيتی دستگاه مورد نظر به دقت بررسی گردد . سعی نمائيد صرفا" گزينه هائی را فعال نمائيد كه ضمن تامين خواسته های مورد نظر ، مشكلات و تهديدات امنيتی خاصی را به دنبال نداشته باشند  .

  •  استفاده از پتانسل های امنيتی پيش بينی شده در دستگاه  . قبل از استفاده دستگاه Bluetooth ،  می بايست امكانات امنيتی ارائه شده همراه دستگاه بررسی و با آگاهی كامل از آنان استفاده گردد .  ويژگی هائی نظير تائيد و رمزنگاری نمونه هائی در اين زمينه می باشد .

 

لیست مطالب مرتبط

آشنایی با شبکه های بی سیم Wi Fi

متداولترين پورت های آسيب پذير

آشنایی با وب سرویس ها

در این مقاله به آن توجه شده با این فرض صورت گرفته که هدف از بکارگیری تکنولوژی Wireless جهت راه اندازی شبکه LAN بصورت بی سیم است ..

پورتها همواره از بحث های مهم در رابطه با ايمن سازی اطلاعات در يک سيستم کامپيوتری بوده که امروزه با گسترش اينترنت ، اهميت آن مضاعف شده است

وب سرویسها می توانند application های شما را به Web-Application  تبدیل کنند، که در این صورت ...